İhracatçılara yönelik kanun teklifi Genel Kurul’da kabul edildi

AKP milletvekillerinin imzasını taşıyan ve 5 ayrı kanunda değişiklik öngören “Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Meclis Genel Kurulu’nda bugün kabul edildi.

Fuarlar, ilan ve reklam vergisinden muaf

Belediye Gelirleri Kanunu’na eklenen bent ile Türkiye’de yapılan fuarların düzenlendiği iç alanlarda yapılan ilan ve reklamlar, ilan ve reklam vergisinden muaf tutulacak.

Kanunla serbest bölgelerde bulunan üstyapıların kullanımının etkinleştirilmesine katkı sağlanması, âtıl kalmasının önüne geçilmesi ve yeni yatırımcı taleplerinin karşılanabilmesine imkân sağlanması amacıyla değişiklikler de yapılacak.

Buna göre, arazisi Hazine’nin özel mülkiyetinde bulunan serbest bölgelerde, faaliyet ruhsatı iptal edilen kiracı kullanıcılar ile yatırımcı kullanıcılara, arsa üzerindeki binada bulunan mallarının tahliyesi için bir aydan az altı aydan fazla olmamak üzere süre verilecek. Süre bitiminde kullanıcıya ait ve tahliye edilmeyen mallar üzerinde kullanıcının tasarruf yetkisi kalmayacak. Ve bu mallar hakkında serbest bölge müdürünün başkanlığında oluşturulacak bir komisyon tarafından sayım ve tespit yapılarak tutanak tutulacak.

Binalarda bulunan mallar üzerindeki ‘haciz veya satılamaz, devredilemez, rehin, ipotek’ gibi şerhler varsa, tahliye süresinin sonunda komisyon tarafından yapılacak sayım ve tespite istinaden kalkmış sayılacak.

Bu malların satış bedelinden gümrük vergileri, hizmet karşılığı alacaklar ve yapılmış masraflar, satış için yapılmış masraflar ayrılarak kalan miktar, hak sahiplerine dağıtılması için ilgili birimlere gönderilecek ve varsa artan para kullanıcı adına emanet hesabına alınacak. Emanete alınan para da yine talep edilmesi halinde kullanıcıya ödenecek.

BEŞ YILI GEÇEN AİDAT BORÇLARI SİLİNECEK

Kanunla, ihracatçı birliklerine yıllık aidat borcu bulunan üyelerden; iflas eden, ölen, ticareti terk eden veya son beş takvim yılında ihracat yapmayan üyelerin yasal takipte olanlar dâhil borçları ve bu borçların gecikme zamları silinecek.

İhracatçı birliklerinin genel sekreter veya genel sekreter yardımcıları ile Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) genel sekreter veya genel sekreter yardımcılarının 30 gün içinde belirlenememesi halinde Ticaret Bakanlığınca re’sen atamaları yapılacak.

İhracatçı birliklerinin yedek akçelerine aktarılan tutarın Ticaret Bakanlığı’nca belirlenecek miktarı İhracatı Geliştirme Anonim Şirketinin sermayesine eklenecek.

Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü ile TİM Genel Sekreterliği ve 4 tane ihracatçı birliği genel sekreterliği faaliyetlerini sürdürdüğü Dış Ticaret Kompleksi’ndeki TİM ve birlikler tarafından kullanılan bölüm, bedelsiz olarak TİM’e devredilecek. Önceki kullanımları için de herhangi bir bedel alınmayacak.

Kanunla helal standartlarıyla ilgili yeni düzenlemeler de yapıldı. Düzenlemeye göre; gönüllülük esasına göre yürütülen helal uygunluk değerlendirme faaliyetleri aynı şekilde devam edecek ancak bu faaliyetler helal akreditasyon güvencesi altına alınacak. Akredite olmaksızın helal uygunluk değerlendirme hizmeti veren kuruluşlara ise Helal Akreditasyon Kurumu Yönetim Kurulu tarafından 100 bin Türk lirasından 1 milyon liraya kadar idari para cezası uygulanacak. Düzenleme kanun teklifinin yayımı tarihinden 1 yıl sonra yürürlüğe girecek.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.